[INTERVIEW] Vietnam State-Run Broadcast Interview > Video

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

Video HOME

[INTERVIEW] Vietnam State-Run Broadcast Interview

페이지 정보

Writer PCF Comment 0 views 87 date 20-01-13 12:11

content

Chuyện bên ly cafe - Định hướng tinh thần cho giới trẻ: cần nhưng chưa thực sự được chú ý

Ra rạp ngày 25/10/2019, bộ phim "ĐIỀU ƯỚC CỦA MẸ" đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ khán giả, nhưng ít ai biết đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật.
Và nhân vật chính của câu chuyện đó đã có mặt tại trường quay của


The story of a coffee cup - Mind Education for young people: needed but not really paid attention

Released on October 25, 2019, the movie "A Diamond In The Rough" has received a lot of positive feedback from the audience, but few know this is a film based on a true story.

And the protagonist of that story was at the studio.

 


23265824728237f77707da2c53af6c05_1578881514_4554.JPG

https://bit.ly/30fHsAx